္Basic AutoCAD 3D

No Comment - Post a comment

က်မဘေလာ့ကို ကူညီ အားျဖည့္ေပးေနတဲ့ ကိုခင္စိုးရဲ႕ ၃ဒီအေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္ေလးပါ။
ေသေသခ်ာခ်ာ အားထုတ္ ေရးထားတဲ့ ပို႔တစ္ခုပါ။ ရွင္းရခက္တဲ့ ၃ဒီအေၾကာင္းကို ေသခ်ာရွင္းလင္းထားတာ ေလးစားစရာပါ။

3D AutoCAD                                                            

Print ပရင့္ထုတ္ရန္
 
This Post has No Comment Add your own!

Post a Comment