ေအာ္တိုကဒ္ ၂၀၁၁ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာ့

4 comments - Post a comment

ေနာက္ဆံုးေပၚ ဗားရွင္းကိုမွ သံုးလိုပါတယ္ ဆိုတဲ့ သူေတြအတြက္ ေအာ္တိုကဒ္ ၂၀၁၁ရဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာ့ေလးပါ။ Window 32 Bit အတြက္ေရာ 64bit အတြက္ပါ ပါတယ္ေနာ္။ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ ဆိုတာ သိတယ္ဟုတ္။

ဒီမွာမွာ ယူလိုက္ပါ။

Print ပရင့္ထုတ္ရန္
 
This Post has 4 Comments Add your own!
nay - April 19, 2010 at 12:25 AM

please;can you tell me..i want know it..how i get activation code?now i cann't register so p.s help me.

maung - August 7, 2010 at 11:03 AM

Hi..my friend KPZ i hope that you don't mind for my comment

Hi Nay ..
Do you had same problem with Keygen for 2011? But this solved. here is for the solution:
turn on x-force keygen (32,64 depends on your install)with internet connection is on.
after choosing “I have an activation code from Autodesk” put the request code to keygen and push the generate button. paste the code in the generate box to the boxes in activation page. and the solution:
""""Note..no need to cut off Internet connection""""

!!!!!before pushing the”Next” button in activation page, push the “MEM PATCH” button in the keygen. The message will appear that "No bug" Don't worry just Close it.After that
“succesfully patched” appears on the screen click ok. then click “next button at the bottom of the activation page. Now you can SMILE ....Cheer...If you not clear for my solution leave message HERE...or contact me at fwdemon@gmail.com.

YL - November 22, 2011 at 1:18 AM

လာလည္သြားပါတယ္... က်ေနာ့္ သီခ်င္းဆိုဒ္ဆီကိုလည္း လာျပီး အပန္းေျဖပါဦး..

Myanmar Online Mp3 Songs: http://www.myanmaronlinemusic.com

ေက်းဇူးပါ...

phung bella - June 22, 2012 at 4:49 PM

hi impressive blog.
We have a big website to sale cars online throughout Myanmar. Please visit us back at: http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_phung&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Post a Comment