ေစလိုရာေစနည္း

No Comment - Post a comment

AutoCAD ဆိုတာဟာ အမိန္႔ေပးတတ္ရင္ ေစလိုရာေစႏိုင္တဲ့ အရာတစ္ခုပါ။ စက္ဘီးတစ္စီးကို စီးတဲ့အခါ စက္ဘီး ကယ္ရီယာကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ကိုင္ႏိုင္မွ လိုရာခရီးေရာက္သလို၊ AutoCAD ကိုလည္း ကိုယ္လိုရာ ဒီဇိုင္းရဖို႔ အမိန္႔ ေပးတတ္ရန္ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ သူ႔ကို ကိုယ္လိုရာအတြက္ ေစလိုရာေစႏိုင္ဖို႔ အမိန္႔ေပးနည္း(၃)နည္း ရွိပါတယ္။ ပထမနည္းကေတာ့ Keyboard ကို အသံုးျပဳၿပီး Command Area ထဲကတဆင့္ အမိန္႔ေပးတာပါ။ ဒုတိယနည္းကေတာ့ MenuBar ကေနတဆင့္ အမိန္႔ေပးတာပါ။ တတိယနည္းကေတာ့ Mouse ကို အသံုးျပဳၿပီး ToolBar ကေနတဆင့္ Command Icon ေလးေတြကို အသံုးျပဳၿပီး အမိန္႔ေပးတာပါပဲ။ သတိျပဳရမယ့္ အခ်က္တစ္ခုက AutoCAD ဟာ Version တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အေျပာင္းအလဲမွာ MenuBarေတြ ToolBar ေတြက အေနအထားေလးေတြ နည္းနည္း ေျပာင္းလဲတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ Command ကို အလြယ္တကူ ရွာမရတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ပထမနည္းျဖစ္တဲ့ Keyboard ကေန အမိန္႔ေပးတာကေတာ့ ဘယ္ Version မွာမဆို အတူတူပါပဲ။ AutoCAD ဆြဲတဲ့သူေတြဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အမိန္႔ေပးပံုျခင္း မတူညီၾကပါဘူး။ ကၽြမ္းက်င္ရာ လိမၼာရာ ဆိုသလိုပါပဲ မိမိႏွစ္သက္ရာ ကၽြမ္းက်င္ရာနည္းနဲ႔ အမိန္႔ေပးၿပီး အသံုးခ်ၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုနည္းကိုပဲ အသံုးျပဳပါေစ ပံုဆြဲသူအားလံုးရဲ႕ တူညီတဲ့ဆႏၵကေတာ့ မိမိဆြဲလိုေသာပံုကို အခ်ိန္တိုအတြင္း တိက်မွန္ကန္စြာ ဆြဲႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။

Print ပရင့္ထုတ္ရန္
 
This Post has No Comment Add your own!

Post a Comment