စစ္ေဆးၾကည့္ရေအာင္

No Comment - Post a comment

စင္ကာပူမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြ ပီအာတင္ေတာ့မယ္၊ ႏိုင္ငံသား ေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ ဒီဆိုဒ္ေလးမွာ ကိုယ့္အေျခအေနေလး ဘယ္လိုရွိမယ္ ဆိုတာကို အခမဲ့ စစ္ေဆးၾကည့္လို႔ ရပါတယ္။ သူက မီးစိမ္းေလး ျပရင္ေတာ့ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းကိုပါ တစ္ခါတည္း ေဒါင္းလုပ္ခ်ႏိုင္တာေၾကာင့္ ပီအာတင္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနသူေတြ အတြက္ အဆင္ေျပမဲ့ ေနရာေလးတစ္ခုပါ။

Print ပရင့္ထုတ္ရန္
 
This Post has No Comment Add your own!

Post a Comment